Błądzim PKP dworzec, stacja

maszyna do tłoczenia oleju na zimno

Błądzim odjazdy pociągów

PociągStacja końcowaGodzina odjazdu
Bus59639Tuchola00:15
AR 55188Bydgoszcz Główna03:45
Bus55096Kotomierz03:52
AR 59620Bydgoszcz Główna04:16
Bus55076Kotomierz04:16
Bus55110Kotomierz04:16
AR 55076Bydgoszcz Główna04:26
AR 55110Bydgoszcz Główna04:26
AR 55116Bydgoszcz Główna04:54
Bus55116Kotomierz05:08
AR 55144Bydgoszcz Główna05:24
AR 55412Bydgoszcz Główna05:24
AR 55162Bydgoszcz Główna05:51
Bus55162Kotomierz05:53
AR 59601Chojnice06:01
Bus59601Wierzchucin06:17
AR 55192Bydgoszcz Główna06:25
AR 55118Bydgoszcz Główna06:40
Bus55118Kotomierz06:43
AR 55163Tuchola07:01
Bus59651Wierzchucin07:04
AR 59651Tuchola07:14
Bus55042Kotomierz07:30
AR 55122Bydgoszcz Główna07:31
AR 55415Chojnice07:42
Bus55052Tuchola07:47
AR 55021Tuchola07:54
AR 55005Tuchola07:54
Bus55005Wierzchucin08:08
AR 55139Chojnice08:50
AR 59623Tuchola09:00
AR 59602Bydgoszcz Główna09:05
Bus59089Wierzchucin09:14
AR 55164Bydgoszcz Główna09:15
AR 55167Tuchola10:30
AR 59603Chojnice10:47
AR 55120Bydgoszcz Główna11:05
AR 55194Bydgoszcz Główna11:28
AR 55054Bydgoszcz Główna11:52
AR 55169Tuchola12:01
Bus55046Kotomierz12:01
AR 55140Bydgoszcz Główna12:27
AR 55166Bydgoszcz Główna12:42
AR 55196Bydgoszcz Główna13:16
AR 59617Chojnice13:51
AR 55265Chojnice14:22
AR 55249Chojnice14:22
AR 55439Chojnice14:30
AR 55059Chojnice14:30
AR 55607Tuchola14:39
AR 55045Tuchola14:42
AR 59785Czersk15:05
Bus55111Wierzchucin15:17
Bus59607Wierzchucin15:20
AR 55019Laskowice Pomorskie15:22
AR 59629Tuchola15:22
AR 55043Czersk15:27
AR 55111Czersk15:29
AR 55099Czersk15:30
AR 55173Chojnice15:31
AR 55443Tuchola15:31
AR 55130Bydgoszcz Główna15:48
AR 55208Bydgoszcz Główna15:49
Bus55130Kotomierz15:52
Bus59629Tuchola16:04
AR 59631Tuchola16:20
AR 55175Tuchola16:24
Bus55168Kotomierz16:40
AR 55136Bydgoszcz Główna16:41
AR 55126Bydgoszcz Główna16:42
AR 55168Bydgoszcz Główna16:42
AR 55234Bydgoszcz Główna16:44
Bus59631Tuchola17:10
AR 59609Chojnice17:17
AR 59605Chojnice17:17
AR 55105Chojnice17:21
AR 55154Bydgoszcz Główna17:42
AR 55016Bydgoszcz Główna17:46
AR 55036Bydgoszcz Główna17:48
AR 55030Bydgoszcz Główna17:48
Bus55030Kotomierz17:51
Bus55210Kotomierz17:51
Bus55036Kotomierz17:51
AR 55198Bydgoszcz Główna17:52
AR 55200Bydgoszcz Główna17:53
Bus59609Wierzchucin17:59
Bus59605Wierzchucin17:59
AR 59635Tuchola18:24
AR 55177Tuchola18:34
Bus59635Wierzchucin19:08
AR 59633Tuchola19:32
Bus55170Kotomierz19:51
AR 55447Tuchola19:56
AR 55170Bydgoszcz Główna19:56
Bus59633Wierzchucin20:00
AR 55160Bydgoszcz Główna20:21
AR 59611Chojnice20:30
Bus59611Wierzchucin20:58
AR 59637Tuchola22:04
AR 55181Tuchola22:10
Bus59637Wierzchucin22:53
AR 59639Tuchola23:29
AR 55205Tuchola23:44
AR 55183Tuchola23:46

Błądzim przyjazdy pociągów

PociągStacja początkowaGodzina przyjazdu
Bus59639Kotomierz00:15
AR 55188Tuchola03:45
Bus55096Tuchola03:52
AR 59620Tuchola04:15
Bus55076Tuchola04:16
Bus55110Tuchola04:16
AR 55076Tuchola04:26
AR 55110Tuchola04:26
AR 55116Tuchola04:54
Bus55116Wierzchucin05:08
AR 55144Chojnice05:23
AR 55412Chojnice05:23
AR 55162Chojnice05:51
Bus55162Wierzchucin05:53
AR 59601Bydgoszcz Główna06:01
Bus59601Kotomierz06:17
AR 55192Tuchola06:25
AR 55118Tuchola06:39
Bus55118Wierzchucin06:43
AR 55163Bydgoszcz Główna07:00
Bus59651Kotomierz07:04
AR 59651Bydgoszcz Główna07:14
Bus55042Wierzchucin07:30
AR 55122Tuchola07:30
AR 55415Bydgoszcz Główna07:41
Bus55052Kotomierz07:47
AR 55005Bydgoszcz Główna07:53
AR 55021Bydgoszcz Główna07:54
Bus55005Kotomierz08:08
AR 55139Bydgoszcz Główna08:50
AR 59623Bydgoszcz Główna08:59
AR 59602Chojnice09:04
AR 55164Chojnice09:14
Bus59089Kotomierz09:14
AR 55167Bydgoszcz Główna10:29
AR 59603Bydgoszcz Główna10:47
AR 55120Tuchola11:04
AR 55194Tuchola11:27
AR 55054Czersk11:51
AR 55169Bydgoszcz Główna12:01
Bus55046Wierzchucin12:01
AR 55140Chojnice12:26
AR 55166Chojnice12:41
AR 55196Tuchola13:15
AR 59617Bydgoszcz Główna13:51
AR 55265Bydgoszcz Główna14:22
AR 55249Bydgoszcz Główna14:22
AR 55439Bydgoszcz Główna14:29
AR 55059Bydgoszcz Główna14:29
AR 55607Bydgoszcz Główna14:38
AR 55045Bydgoszcz Główna14:41
AR 59785Bydgoszcz Główna15:04
Bus55111Kotomierz15:17
Bus59607Kotomierz15:20
AR 55019Bydgoszcz Główna15:22
AR 59629Bydgoszcz Główna15:22
AR 55043Bydgoszcz Główna15:27
AR 55111Bydgoszcz Główna15:28
AR 55099Bydgoszcz Główna15:29
AR 55173Bydgoszcz Główna15:30
AR 55443Bydgoszcz Główna15:30
AR 55208Tuchola15:48
AR 55130Tuchola15:48
Bus55130Wierzchucin15:52
Bus59629Kotomierz16:04
AR 59631Bydgoszcz Główna16:20
AR 55175Bydgoszcz Główna16:24
Bus55168Wierzchucin16:40
AR 55136Chojnice16:41
AR 55126Chojnice16:42
AR 55168Chojnice16:42
AR 55234Chojnice16:43
Bus59631Kotomierz17:10
AR 59609Bydgoszcz Główna17:17
AR 59605Bydgoszcz Główna17:17
AR 55105Bydgoszcz Główna17:21
AR 55154Chojnice17:42
AR 55016Czersk17:46
AR 55036Chojnice17:47
AR 55030Czersk17:47
Bus55030Wierzchucin17:51
Bus55210Wierzchucin17:51
Bus55036Wierzchucin17:51
AR 55198Tuchola17:51
AR 55200Czersk17:53
Bus59609Kotomierz17:59
Bus59605Kotomierz17:59
AR 59635Bydgoszcz Główna18:24
AR 55177Bydgoszcz Główna18:34
Bus59635Kotomierz19:08
AR 59633Bydgoszcz Główna19:32
Bus55170Wierzchucin19:51
AR 55447Bydgoszcz Główna19:55
AR 55170Chojnice19:56
Bus59633Kotomierz20:00
AR 55160Chojnice20:20
AR 59611Bydgoszcz Główna20:30
Bus59611Kotomierz20:58
AR 59637Bydgoszcz Główna22:03
AR 55181Bydgoszcz Główna22:10
Bus59637Kotomierz22:53
AR 59639Bydgoszcz Główna23:28
AR 55205Bydgoszcz Główna23:43
AR 55183Bydgoszcz Główna23:45