Będźmierowice PKP dworzec, stacja

http://jakwybrackosiarke.pl

Będźmierowice odjazdy pociągów

PociągStacja końcowaGodzina odjazdu
AR 59788Czersk04:46
AR 55091Czersk04:50
AR 55088Czersk04:50
AR 55109Czersk04:50
AR 55001Czersk04:51
AR 55382Laskowice Pomorskie05:11
AR 55334Laskowice Pomorskie05:19
AR 55202Czersk06:27
AR 55223Czersk06:27
AR 59700Wierzchucin06:51
Bus55216Szlachta07:01
AR 55125Czersk07:34
AR 59643Czersk07:34
AR 59661Czersk07:37
AR 59682Wierzchucin07:53
AR 55146Wierzchucin08:01
AR 55225Czersk09:04
AR 59669Czersk09:47
AR 55027Czersk09:52
AR 59683Czersk10:10
AR 59089Czersk10:34
AR 55046Wierzchucin10:48
AR 55112Wierzchucin10:48
AR 55384Laskowice Pomorskie10:57
AR 55336Laskowice Pomorskie11:05
AR 55054Bydgoszcz Główna11:05
AR 55074Laskowice Pomorskie11:14
AR 55204Wierzchucin11:29
AR 59684Wierzchucin11:34
AR 55247Czersk13:20
AR 55201 SŁONECZNY PATROLCzersk13:33
AR 55093Czersk14:02
AR 59675Czersk14:02
AR 55057Czersk14:16
AR 59614Czersk14:41
AR 55291Czersk14:48
AR 55134Śliwice14:58
AR 55342Laskowice Pomorskie15:09
AR 55000Osie15:14
AR 55124Laskowice Pomorskie15:14
AR 55152Laskowice Pomorskie15:22
AR 55090Laskowice Pomorskie15:22
AR 55113Czersk15:35
Bus55220Szlachta15:38
Bus55218Szlachta16:02
AR 59785Czersk16:03
AR 55043Czersk16:21
AR 55099Czersk16:24
AR 55111Czersk16:24
AR 55293Czersk16:24
AR 59607Czersk16:27
AR 55200Bydgoszcz Główna16:30
AR 59663Czersk16:35
AR 55030Bydgoszcz Główna16:40
AR 55016Bydgoszcz Główna16:40
AR 55094Wierzchucin16:40
AR 59686Wierzchucin16:49
AR 59677Czersk16:54
Bus55201 SŁONECZNY PATROLCzersk17:13
Bus55211Czersk17:16
AR 55386Laskowice Pomorskie17:35
AR 55687Czersk18:22
Bus55226Szlachta18:37
AR 59688Wierzchucin18:39
AR 55085Czersk18:40
AR 55219Czersk18:44
AR 55051Czersk18:47
AR 55145Czersk18:53
AR 55096Wierzchucin18:57
AR 55034Wierzchucin19:03
AR 55213Czersk19:20
AR 55206Tuchola19:22
AR 59866Wierzchucin19:22
Bus55213Czersk19:23
AR 55174Wierzchucin19:37
Bus55207Czersk20:15
AR 55084Wierzchucin20:57
AR 55070Tuchola21:06

Będźmierowice przyjazdy pociągów

PociągStacja początkowaGodzina przyjazdu
AR 59788Tuchola04:46
AR 55091Wierzchucin04:50
AR 55088Tuchola04:50
AR 55109Wierzchucin04:50
AR 55001Wierzchucin04:51
AR 55382Czersk05:11
AR 55334Czersk05:19
AR 55202Tuchola06:26
AR 55223Wierzchucin06:26
AR 59700Czersk06:51
Bus55216Czersk07:00
AR 55125Wierzchucin07:34
AR 59643Laskowice Pomorskie07:34
AR 59661Laskowice Pomorskie07:36
AR 59682Czersk07:53
AR 55146Czersk08:01
AR 55225Wierzchucin09:03
AR 59669Wierzchucin09:47
AR 55027Wierzchucin09:52
AR 59683Wierzchucin10:10
AR 59089Wierzchucin10:34
AR 55046Czersk10:48
AR 55112Czersk10:48
AR 55384Czersk10:57
AR 55336Czersk11:04
AR 55054Czersk11:05
AR 55074Czersk11:14
AR 55204Czersk11:28
AR 59684Czersk11:34
AR 55247Szlachta13:19
AR 55201 SŁONECZNY PATROLWierzchucin13:33
AR 55093Laskowice Pomorskie14:01
AR 59675Laskowice Pomorskie14:01
AR 55057Laskowice Pomorskie14:16
AR 59614Tuchola14:41
AR 55291Wierzchucin14:48
AR 55134Czersk14:58
AR 55342Czersk15:09
AR 55000Czersk15:14
AR 55124Czersk15:14
AR 55152Czersk15:22
AR 55090Czersk15:22
AR 55113Śliwice15:34
Bus55220Czersk15:37
Bus55218Czersk16:01
AR 59785Bydgoszcz Główna16:03
AR 55043Bydgoszcz Główna16:21
AR 55099Bydgoszcz Główna16:24
AR 55111Bydgoszcz Główna16:24
AR 55293Wierzchucin16:24
AR 59607Wierzchucin16:27
AR 55200Czersk16:30
AR 59663Laskowice Pomorskie16:35
AR 55030Czersk16:40
AR 55016Czersk16:40
AR 55094Czersk16:40
AR 59686Czersk16:49
AR 59677Laskowice Pomorskie16:54
Bus55201 SŁONECZNY PATROLSzlachta17:12
Bus55211Szlachta17:15
AR 55386Czersk17:35
AR 55687Wierzchucin18:22
Bus55226Czersk18:36
AR 59688Czersk18:39
AR 55085Wierzchucin18:40
AR 55219Laskowice Pomorskie18:43
AR 55051Laskowice Pomorskie18:47
AR 55145Laskowice Pomorskie18:52
AR 55096Czersk18:56
AR 55034Czersk19:03
AR 55213Wierzchucin19:20
AR 55206Czersk19:22
Bus55213Szlachta19:22
AR 59866Czersk19:22
AR 55174Czersk19:37
Bus55207Szlachta20:14
AR 55084Czersk20:57
AR 55070Czersk21:06